• Välkommen till Pråmleden!

Pråmleden

i gränslandet mellan Dalarna och Gästrikland

Pråmleden är en gammal malmtransportled över sjösystemet Grycken, Fullen och Edsken. Idag är den en natur- och kulturled tillsammans med Husbyringen och visar Järnrikets historia. Här hittar du ett fantastiskt område med leder för cykel, vandring, kanot och båt och vintertid även plogad skridskobana.

Du färdas i en gammal bruksmiljö med Stjärnsund, Silfhytteå och Edske masugn som centralpunkter. År 1872 byggdes en sluss vid Silfhytteå för att underlätta transporterna mellan sjöarna Grycken och Fullen. Pråmsläpen passerade slussen på sin väg till Glaså där omlastning skedde till järnväg och transport vidare till Borns station vid Gävle-Dala järnväg. Transportleden som var en del i den kombinerade sjö- och hästjärnvägsled från Långshyttan via Stjärnsund användes för att frakta de varor som tillverkats vid bruken längs leden. Slussen finns kvar än idag och används för slussning av fritidsbåtar och turbåten Elise II.

Längs Pråmleden kan man besöka gamla gruvor, masugnar och åldriga bruksmiljöer. Cykla längs slingriga grusvägar med anor från medeltiden, njut av det vackra böljande jordbrukslandskapet och tystnaden i skogarna.

Slussen och lederna förvaltas av Intresseföreningen Pråmleden, Ekonomisk Förening.

Bli medlem i Intresseföreningen Pråmleden

Översiktskarta över området och befintliga leder

På Pråmledens Äventyrskkarta finns alla nedanstående leder utmärkta. På kartan hittar du  sevärdheter i området och även tips på trevligt boende, mysiga caféer, restauranger etc. Kartan kan köpas hos Turistbyråerna och hos Pråmledens medlemsföretag.

Aktuellt 

Årsmötet för Pråmleden hölls i Stjärnsunds Herrgård

Den 29/3 hölls årsmötet för Pråmleden. Endast 8 medlemmar hade hörsammat kallelsen.
Styrelsen fick följande sammansättning:
Ordförande;  Jan-Ola "Jansa" Bergström
Kassör:           Tommy Linden
Sekreterare:  Jan Åke Åkesson
Ledamöter:    Bo Östman
                           Hans Söderström
                           Katarina Borbos
                           Leif Nilsson
                           Vakant Hedemora kommun
Suppleanter; Ulf Ahl
                           Kristina Peltoniemi

Gränsträffen åter en succe.

Över 200 besökte årets gränsträff och Pråmleden bjöd på grillad korv och kaffe. Skridskoåkare, skoteråkare, fyrhjulinar samt bilburna hittade till Silfhytteå.

Gränsträff vid Silfhytteå Söndag 26 februari.
kl 12 till 14.

Intresseföreningen Pråmleden
inbjuder till Gränsträff vid Silfhytteå
Färdmedel; Skridsko plogad bana, skoter, spark,ev. skidor, bil.
Startplatser skridsko; Edske Camping och Stjärnsund.
• Gemensam ledarledd skridskoåkning från
Edske Camping kl 11.00
• Om det finns snö så gör vi en
pulkabacke vid Silfhytteå. Medtag pulka.
• Pråmleden bjuder på kaffe och grillad korv. Välkomna!

Regn på Slussens dag.

 Vid ett tiden började det att anlända publik, båtbura och bilburna.  Några slussningar genomfördes. Elise ii kom från Stjärnsund och gick genom slussen upp i Fullen och åter.

Tyvärr så började det att störtregna vid 2-tiden. Publiken började att dra sig tillbaka. Orkestern Bengt Zell kämpade på och spelade. Några båtar trotsade vädret och slussade. Tyvärr så rår man inte över vädret. Vi tar nya tag nästa år.

Friluftskonsert vid Silfhytteå onsdag den 6 juli kl. 15.00

Gavlekören bjuder till friluftskonsert vid Silfhytteå. Kören anländer till Silfhytteå med den gamla timmersläparen Kroksjön som finns i Edsken och bjuder på konsert vid Slussen.

Slussen är nu åter öppnad.

Idag har vi slutfört helgens förstärkningsarbete på de nedre slussportarna vid Silfhytteå. Ett gäng från Båtklubbarna vid Edsken och Stjärnsund samt Pråmleden har utfört ett omfattande arbete. Slussen är nu åter öppen för trafik att användas med försiktighet.. Ni som använder slussen, var noga med att följa anslagen slussinstruktion. Det är förbjudet att med våld pressa upp portarna innan full nivåutjämning mellan slussbassängen och Fullen skett. Respektera detta för att minimera slitaget på slussen. Var även noga med att inte släppa ner luckorna för snabbt mot stopparna så att dessa slås sönder. Använd alltid spärrarna vid manövrering av luckorna. Slussbassängen får inte lämnas vattenfylld efter avslutad slussning! Övre portarna får absolut inte lämnas öppna efter det att båten lämnat slussen och baassängen står vattenfylld.

Nu hoppas vi att slussen med försiktig användning ska hålla tills pengar för en mera genomgripande renovering har anskaffats.

 Plan för reparation av Slussen

Efter förhandling mellan Sveaskog, Hedemora och Hofors kommuner och Intresseföreningen Pråmleden kommer Slussen att renoveras. Arbetet kommer att utföras i två steg.

Steg 1; består av att åtgärda det akuta läckaget. Detta innebär att man kommer att gjuta en ny stödbalk under de nedre slussportarna samt täta de större läckagen runt de övre slussportarna. Vidare kommer de nedre portarna att förstärkas eftersom de har börjat att ruttna i portarnas balkar. Detta arbeta skall vara färdigt senast 1 juni 2016. Denna åtgärd kommer förhoppningsvis att rädda slussfunktionen i 3 till 5 år. Under den tiden skall ekonomiska medel sökas för att senare göra en helrenovering av slussbassäng och slussportar.

Steg 2; innebär att slussen kommer att torrläggas samt att trävirket i slussbassängen att bytas. Dessutom kommer nya slussportar och dess infästning att tillverkas. Slussen blir därmed återställd som den såg ut för ca. 20 år sedan.
När steg 2 startas beror på hur fort slussportarna degraderas, planen är 3 till 5 år om inget akut inträffar.

Intresseföreningen Pråmleden samt båtklubbarna är medhjälplig med information och hantering av slussen under renoveringsarbetet.

Hedemora kommun och
Pråmledens Intresseförening
Mobil: 0705319477

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.