• Välkommen till Pråmleden!

Pråmleden

i gränslandet mellan Dalarna och Gästrikland

Pråmleden är en gammal malmtransportled över sjösystemet Grycken, Fullen och Edsken. Idag är den en natur- och kulturled tillsammans med Husbyringen och visar Järnrikets historia. Här hittar du ett fantastiskt område med leder för cykel, vandring, kanot och båt och vintertid även plogad skridskobana.

Du färdas i en gammal bruksmiljö med Stjärnsund, Silfhytteå och Edske masugn som centralpunkter. År 1872 byggdes en sluss vid Silfhytteå för att underlätta transporterna mellan sjöarna Grycken och Fullen. Pråmsläpen passerade slussen på sin väg till Glaså där omlastning skedde till järnväg och transport vidare till Borns station vid Gävle-Dala järnväg. Transportleden som var en del i den kombinerade sjö- och hästjärnvägsled från Långshyttan via Stjärnsund användes för att frakta de varor som tillverkats vid bruken längs leden. Slussen finns kvar än idag och används för slussning av fritidsbåtar och turbåten Elise II.

Längs Pråmleden kan man besöka gamla gruvor, masugnar och åldriga bruksmiljöer. Cykla längs slingriga grusvägar med anor från medeltiden, njut av det vackra böljande jordbrukslandskapet och tystnaden i skogarna.

Slussen och lederna förvaltas av Intresseföreningen Pråmleden, Ekonomisk Förening.

Bli medlem i Intresseföreningen Pråmleden

Översiktskarta över området och befintliga leder

På Pråmledens Äventyrskkarta finns alla nedanstående leder utmärkta. På kartan hittar du  sevärdheter i området och även tips på trevligt boende, mysiga caféer, restauranger etc. Kartan kan köpas hos Turistbyråerna och hos Pråmledens medlemsföretag.

Aktuellt 

Över 30 deltagare genomförde Pråmledstrampet 2020

Över 30 nöjda deltagare genomförde Pråmleds-trampet igår den 27. Mulet men inget regn. Vårt corona-anpassade pråmledstramp utan tipstävling kunde genomföras enligt vår plan att inte utsätta deltagarna för några smittorisker. Deltagarna följde våra rekomendationer på att hålla avstånd till varandra. Grillad korv och kaffe bjöds det på vid Silfhytteå. Ett mycket uppskattat inslag. Tre deltagare sprang hela sträckan 3,6 mil från Hofors-Silfhytteå-Hofors. 

Ett tack till alla deltagare.

Pråmledstrampet 2020

Den 27 september genomförs Pråmledstrampet. start i Hofors Stålringen och Stjärnsunds Kiosken.

Starttid 10.00 - 11.00.

 

Slussen är stängd.

Markägaren Sveaskog, som är ägare av Silfhytteå och slussen, har efter ett föreläggande från Länsstyrelsen om åtgärder, konstaterat vid besiktning av slussen, att den är i så dåligt skick att slussningen medför så stora risker att slussning inte får genomföras. Beslutet har tagits i samråd med en inhyrd konsult som är sakkunnig på området. Riskerna för ett genombrott på någon av portarna är för stora. En allvarlig incident hände i fjol sommar då en planka i den nedre vänstra porten lossnade pga. att den var genomrutten och vattnet i slussbassängen tömdes okontrollerat. En provisorisk lagning genomfördes så att båtarna som väntade på slussning kunde återgå till sina hemmahamnar.

Man har dämt av slussen genom fyllning vid inloppet från Fullen och utloppet i Grycken. Senare kommer slussen att pumpas ur och total besiktigning kommer att genomföras. Därefter kommer beslut att fattas hur man går vidare. Tyvärr kan vi nog räkna med att slussen kommer att vara stängd minst hela denna säsong och troligen även nästa säsong.

Intresseföreningen Pråmleden kommer att arbeta för att slussen kommer att restaureras så att vi får en säker och fungerande sluss igen.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.