Om Föreningen

Intresseföreningen Pråmleden, Ekonomisk Förening är en ideéll förening bildad 2001 med uppgift att bevara den gamla sjöleden mellan Stjärnsund och Glaså vid Ängelsfors samt bevara slussen vid Silfhytteå. Föreningens syfte är att skapa bra förutsättningar för en ökad turism genom marknadsföring, aktiviteteroch evenemang i området och därigenom verka för att bevara en levande bygd. Föreningen har genomfört ett antal återskapande åtgärder. Initiativtagare till föreningen var Hedemora och Hofors kommuner och bakgrunden var att man genomförde ett Leader-projket/EU där man byggde upp en organisation omkring sjösystemet och den skulle bevaras efter projektets slut. Så därför bildades Intresseföreningen med företrädare från kommunerna, föreningslivet och näringen.

Följande större arbeten har genomförts.
1995 - 1996 renovering av Slussen med nya slussväggar,
1998 - 1999 renovering av slussportarna, anläggning av angöringsbryggor, vindskydd med grillplatser, uppmärkning av vandrings och cykelled samt framtagning av en turistkarta över området. 
2001 - 2006 utprickning av båtled samt utbildningsprojekt, nätverksbyggande mellan entreprenörer inom Pråmledens turistområde.

Intresseföreningen har både privatpersoner, organisationer och företagare som medlemmar. Föreningen finansieras medels medlemsavgifter, kommunala bidrag samt annonsering från lokala entreprenörer.

Medlemsskap kan tecknas genom att betala in medlemsavgiften 100:- för privatpersoner, med namn och adress, på bankgiro 5121-1944.
Bli medlem i Intresseföreningen Pråmleden .

Kontaktuppgifter
Ordförande: Jan-Ola Bergström. E-mail: jan.ola.bergstrom@swipnet.se,
Mob. 0705319477
Kassör: Tommy Linden, .tommy.edsken@telia.se
Mob. 0707708445

Adress
Pråmledens Intresseförening
C/O Jan-Ola Bergström
Edskevallsvägen 100
813 91 Hofors

Fakturor till:    
Ovanstående adress.

E-postadress: info@pramleden.se

 

Kontaktformulär

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.