Om Föreningen

Intresseföreningen Pråmleden, Ekonomisk Förening är en ideéll förening bildad 2001 med uppgift att bevara den gamla sjöleden mellan Stjärnsund och Glaså vid Ängelsfors samt bevara slussen vid Silfhytteå. Föreningens syfte är att skapa bra förutsättningar för en ökad turism genom marknadsföring, aktiviteteroch evenemang i området och därigenom verka för att bevara en levande bygd. Föreningen har genomfört ett antal återskapande åtgärder. Initiativtagare till föreningen var Hedemora och Hofors kommuner och bakgrunden var att man genomförde ett Leader-projket/EU där man byggde upp en organisation omkring sjösystemet och den skulle bevaras efter projektets slut. Så därför bildades Intresseföreningen med företrädare från kommunerna, föreningslivet och näringen.

Följande större arbeten har genomförts.
1995 - 1996 renovering av Slussen med nya slussväggar,
1998 - 1999 renovering av slussportarna, anläggning av angöringsbryggor, vindskydd med grillplatser, uppmärkning av vandrings och cykelled samt framtagning av en turistkarta över området. 
2001 - 2006 utprickning av båtled samt utbildningsprojekt, nätverksbyggande mellan entreprenörer inom Pråmledens turistområde.

Intresseföreningen har både privatpersoner, organisationer och företagare som medlemmar. Föreningen finansieras medels medlemsavgifter, kommunala bidrag samt annonsering från lokala entreprenörer.

Medlemsskap kan tecknas genom att betala in medlemsavgiften 100:- för privatpersoner, med namn och adress, på bankgiro 5121-1944.
Bli medlem i Intresseföreningen Pråmleden .

Kontaktuppgifter
Ordförande: Jan-Ola Bergström. E-mail: jan.ola.bergstrom@swipnet.se,
Mob. 0705319477
Kassör: Tommy Linden, .tommy.edsken@telia.se
Mob. 0707708445

Adress
Pråmledens Intresseförening
C/O Jan-Ola Bergström
Edskevallsvägen 100
813 91 Hofors

Fakturor till:    
Ovanstående adress.

E-postadress: info@pramleden.se

 

Kontaktformulär

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.