Paddla Pråmleden!

Kanotleden följer en 30 km lång vattenled över 8 sjöar. Anslutning till Dalälven sker via kanottransport genom Långshyttan till sjön Almungen som mynnar ut i Dalälven.

Kanotleden startar egentligen i Långshyttan och går över sjöarna och med  vissa delar åpaddling. Isättning vid badet i Lången vid Långshyttan. Börjar man färden vid Edsken camping som är ledens norra ände, är isättning lämplig vid gästbryggan 100 m öster om campingen.

Paddlingen över sjön Edsken kan antingen ske direkt mot Börån och Fullen eller efter stränderna. Bryggor finns vid Djupudden, Ängelsfors, ön öster om Liljekonvaljholmen, Börån Silfhytteå. Paddla gärna förbi Gökholmen in i Kalven och Ängelsfors till Glaså (4 km).

I Fullen följ gärna någon av stränderna in i alla vikar. På östra stranden finns ett vindskydd. Fin paddling förbi Dal-Pers Udd in i båtleden mot Silfhytteå.

På fem olika ställen efter leden finns vindskydd och grillplatser. I vindskydden kan man övernatta.
Edsken intill Djupudden.
Fullen söder om Knupberget.
Silfhytteå grillplatser:
Grycken på ön Mjölnarholmen
Mellan Stjärnsund och Långshyttan finns två vindskydd, Hålen och Långsåsen.

Besöksmål:

Edske Masugn
Vid gamla Edske Masugn på västra stranden av Edsken genomfördes första Bessemerblåsningen i världen. Stranden här är blå av slaggsten från den tid då masugnen var igång.

Glaså (Ängelsfors)
I Glaså slutade den ursprungliga Pråmleden. Här började järnvägsleden till Borns station. Ca 1650 anlades en kruthammare i Glaså. Stanna gärna här vid passagen med dess skyddande, lättillgängliga stränder. Fin paddling. Följ gärna någon av stränderna in i alla vikar. Färden går söderut via Börån till Fullen.

Börån (Borrån)
Börån är en handgrävd kanal mellan sjöarna Edsken och Fullen. Farleden är prickad genom Börån. Stanna gärna här vid passagen med dess skyddande, lättillgängliga stränder. Rastbrygga finns i Börån. Fin paddling.

Silfhytteå
Här anlades på 1600-talet en smältugn för silver. Kvar finns en mulltimmerhytta för tillverkning av tackjärn från 1787 med unik rostugn. Slussen, byggd 1872, användes för pråmning och är idag reparerad för småbåtstrafik. Området är livligt besökt och ett underbart paddelvatten och naturskönt fritidsområde. Kort landtransport förbi slussen ut på Grycken.

 

Stjärnsund
Från Silfhytteå fortsätter kanotleden ca 7 km över Grycken mot Stjärnsund. Rastplats med vindskydd och dass på Mjölnarholmen. Grycken är en relativt stor sjö och det kan bli enformigt att paddla på det stora vattnet. Följ gärna stränderna, men se upp för grundstötning!
Längst i SO ligger friluftsbadet Björknäbbabadet med härlig sandstrand.

I Stjärnsund verkade uppfinnaren Christopher Polhem på 1700-talet. Polhemsgården är ett litet museum om hans verksamhet i Stjärnsund och speglar bl a urtillverkningen genom tiderna.

Besök gärna Engelska parken med Polhemsstugan på den vackra höjden. Kanoten bärs 150 m mellan angöringsbryggan vid caféet och Polhemsgården.

Rörshyttan
Kanoten bärs mellan Sörbosjön/Holen - Byskön 1 km på f d järnvägsbanken. Kanotvagn underlättar.
Viks-smedjan var en av två stångjärnshammarsmedjor i Rörshyttan och levde längst, i hela 250 år till 1800-talets mitt. Rörshyttan har hyttraditioner sedan 1400-talet.

Trefaldighetskällan
På södra stranden av Bysjön ligger en Trefaldighets-
källa som rinner mot norr. Drickbart vatten.

Lången
På Långens sydvästra strand vid Näsudden har här troligtvis funnits en järnåldersby. Fynd av röse, 6 m i diameter.

Långshyttan
Här vid Brukshotellet och industriområdet slutar Pråmleden om man paddlar från Edsken. Vid hotellet ligger Bruksmuseet Modellkammaren. I hotellparken finns valsverk och ett stort svänghjul. Vid Klosterverken ligger Mulltimmerhyttan, en bergsmanshytta från tidigt 1700-tal med äldre maskiner och ett lokomotiv. Affär, post och bank finns i Långshyttan.

Närliggande kanotleder:
Dalälven
Information finns i äventyrskartan.

För mer information och bokning av våra paket kontakta Hedemora Turistbyrå på 0225-343 48.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.